Burgerlijke stand

Het hoofd van Belgische Ambassades en Beroepsconsulaten in het buitenland kan in bepaalde gevallen optreden als ambtenaar van de burgerlijke stand (art. 10 wet betrekking hebbende op zekere akten van de burgerlijke stand, alsmede op de bevoegdheid der diplomatieke en consulaire posten inzake burgerlijke stand dd. 12.07.1931). Deze rubriek verduidelijkt welke akten kunnen opgemaakt worden.
Daarnaast worden algemene informatie verstrekt aangaande de erkenning van buitenlandse akten in België.