Programma’s en partners


De ontwikkelingssamenwerking tussen België en Senegal bestaat sinds 1968. Op dit ogenblik is Senegal een van de 18 partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. In 2001 werd een algemeen samenwerkingsakkoord getekend tussen de twee landen. Regelmatig vonden er Gemengde Commissies plaats om dit akkoord te concretiseren in indicatieve samenwerkingsprogramma’s (ISP’s).

Tijdens de 12de Gemengde Commissie, die op 7 december 2009 plaatsvond in Dakar, werd een ISP goedgekeurd voor de periode van 2010-2013, voor een bedrag van 52,5 miljoen euro.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking stelt zich als doel de armoede te bestrijden via het bijdragen aan een duurzame menselijke ontwikkeling. De voorziene interventies concentreren zich in de vier regio’s van het aardnotenbekken: Diourbel, Fatick, Kaffrine en Kaolack, maar ook in de regio Thiès. Zij hebben enerzijds tot doel de toegang tot drinkbaar water, water bestemd voor productieve doeleinden en de sanitatie van het platteland, te verbeteren. Anderzijds wil ze de toegankelijkheid tot basisgezondheidsdiensten verbeteren door de verhoging  van de beschikbaarheid van kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten, de ontwikkeling van mutualiteiten en de verbetering van het gezondheidsbeleid.

De interventies van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van BTCNo label found for: as_externallink.alttag, het uitvoerende agentschap van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Naast deze officiële ontwikkelingssamenwerking zijn er ook talrijke andere actoren actief in de ontwikkelingssamenwerking, gesubsidieerd door de Belgische overheid. Een nota met een overzicht van de interventies van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking wordt momenteel door de ambassade uitgewerkt. In tussentijd kunt u altijd de ambassade contacteren als u meer uitleg wenst.