Beurzen


De Belgische Ontwikkelingssamenwerking financiert het “Programma voor capaciteitsversterking via het toekennen van beurzen in Senegal” (PRECIS). Het beheer van het programma werd toevertrouwd aan de Belgische Technische Coöperatie (BTC).

Meer informatie (PDF, 46.48 Kb)