Ontwikkelingssamenwerking


België spant zich in voor een wereld zonder armoede, in vrede en veiligheid, en streeft naar ontplooiingskansen voor elk individu. Zo sluiten we ons aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap om te komen tot een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardige wereld. Lees meer over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op www.dg-d.beNo label found for: as_externallink.alttag.

Programma's en partners

De ontwikkelingssamenwerking tussen België en Senegal bestaat sinds 1968. Senegal is een van de 18 partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Lees meer...


Beurzen

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking financiert het “Programma voor capaciteitsversterking via het toekennen van beurzen in Senegal” (PRECIS). Het beheer van het programma werd toevertrouwd aan de Belgische Technische Coöperatie (BTC).
Meer informatie (PDF, 46.48 Kb)


Voorstellingsfilm over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Naar de website van de Belgische OntwikkelingssamenwerkingNo label found for: as_externallink.alttag

Glo.beNo label found for: as_externallink.alttag

BTCNo label found for: as_externallink.alttag

BIONo label found for: as_externallink.alttag