Generieke Vorming Civiele Crisisbeheersing - BGT – Oproep voor kandidaten

Datum: 28 augustus 2014

Context

De EU beschikt over verschillende instrumenten ter uitvoering van haar buitenlandse beleid (het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid of GBVB). Het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) is er één van. Sinds 2003 werden er in dat kader wereldwijd civiele crisisbeheersmissies (CCM) ontplooid in diverse onstabiele of crisisregio’s. Momenteel lopen er 11 civiele EU-missies waarin gemiddeld 50 Belgische experts als civiel personeel ontplooid zijn.


Generieke Vorming

De Generieke Vorming Civiel Crisisbeheer is een training van twee weken die een algemene inleiding en voorbereiding biedt voor mogelijke ontplooiing in een CCM-missie van de EU, UN, OVSE. De cursus is een voorwaarde voor elke civiele expert die wenst te kandideren voor een detachering in een missie.

Deze integrale training wordt twee keer per jaar georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken en het Egmont Instituut, met steun van de Belgische Federale Politie en de FOD Justitie en voldoet aan de EU-trainingsnormen.

Inhoud training:
Deze cursus behandelt de voornaamste aspecten inzake civiel crisisbeheer en missieomstandigheden. Het biedt een ‘tool box’ van basisvaardigheden en kennis om voor te bereiden op een vlotte operationele ontplooiing in een missie, onafhankelijk van de specifieke expertenfunctie die de deelnemer zal uitoefenen.

Methodologie:
Deze training legt de focus op actieve deelname met groepswerk, interactieve oefeningen, rollenspel etc. Aan de deelnemers wordt gevraagd voorbereidende lectuur door te nemen.

Doelgroep:
Professionals met relevante educatieve en professionele achtergrond (1). Vrouwen worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen. Let wel: de FOD Justitie en de Federale Politie hebben hun eigen selectieprocedure.

Selectiecriteria:
De cursus is toegankelijk voor Belgen, maar ook kandidaten uit andere EU-lidstaten kunnen zich inschrijven. De training wordt in het Engels gegeven, gezien de meeste GVDB-missies het Engels als voertaal gebruiken. Daarom wordt ook een Engelse taaltest georganiseerd als onderdeel van de selectieprocedure.

Kandidaten moeten:

  • Bereid zijn om voor minstens 1 jaar ontplooid te worden in CCM-missies
  • Een educatieve en professionele achtergrond hebben die geschikt is voor civiele crisisbeheersingsmissies (2)
  • Minstens 2 jaar relevante werkervaring hebben
  • Een goede kennis van het Engels hebben

Belangrijke informatie:
De BGT is een intensieve training die geen andere engagementen tijdens de cursus toelaat. De geselecteerde kandidaten moeten eveneens voorbereidende taken uitvoeren.

Het succesvol beëindigen van de training betekent niet dat men automatisch gedetacheerd wordt voor een civiele crisisbeheersingsmissie.

Het aantal deelnemers is beperkt. We behouden ons het recht om de kandidaten te selecteren die het best voldoen aan volgende criteria:

  • Diversificatie van beroepen en genderevenwicht
  • Beantwoorden aan de behoeften van missies en internationale organisaties
  • Professionele ervaring, niveau van het Engels en diversificatie van kennis en vaardigheden


Data van de training

De volgende training zal plaatsvinden van 13-24 oktober 2014 in Brussel.


Hoe solliciteren?

Geïnteresseerde personen kunnen hun CV en motivatiebrief sturen naar x.vanlauwe@egmontinstitute.be en cedric.leherte@diplobel.fed.be ten laatste tegen 14 september 2014.

---------------
(1) Onder andere politiek-economische en sociale wetenschappen, recht/mensenrechten, communicatie/journalistiek, publieke administratie, financieel beheer/boekhouding, logistiek/bevoorrading, informatietechnologie, medisch personeel

(2) Een overzicht van beschikbare jobs in GDB-missies, zie deze websiteNo label found for: as_externallink.alttag