Didier Reynders tevreden met staakt-het-vuren in Gaza

Datum: 28 augustus 2014

Net zoals hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton verwelkomt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders het staakt-het-vuren dat dinsdagavond tussen Israël en de Palestijnen werd afgesloten. Zo komt een einde aan het lijden en vallen er geen burgerslachtoffers meer. Hij bedankt de Egyptische overheid voor haar bemiddeling voor dit akkoord.

Didier Reynders roept de partijen op  om de voorwaarden van deze overeenkomst na te leven. De onderhandelingen moeten ook worden voortgezet om een algemeen akkoord te vinden. Dat akkoord moet de sociaal-economische behoeften van de Palestijnen en de veiligheid  van Israël garanderen. Een nieuwe status quo is geen optie. Bedreigingen door Hamas en andere milities moeten stoppen en de blokkade moet opgeheven worden. Minister Reynders steunt de regering van nationale eenheid onder leiding van president Abbas. Deze regering moet een echte rol in Gaza spelen.

Alleen het vredesproces kan voor een duurzame oplossing voor het conflict zorgen. De minister herhaalt dat de onderhandelingen opnieuw moeten starten voor een tweestatenoplossing die naast elkaar in vrede en veiligheid leven. Gaza moet ook deel uitmaken van de toekomstige Palestijnse staat.

Ten slotte is Didier Reynders tevreden met de bemiddeling van de EU voor een oplossing die aanvaardbaar is voor de twee partijen. Hij roept de EU op om daar nog meer aan te werken, samen met de regionale en internationale partners.