Bezoek van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aan België op 9 en 10 augustus 2014

Datum: 26 augustus 2014

Louvain

Het is de eerste keer dat de Veiligheidsraad ons land officieel heeft bezocht. De Veiligheidsraad bestaat momenteel uit volgende landen : Argentinië, Australië, Chili, China, Frankrijk, Jordanië, Litouwen, Luxemburg, Nigeria, Zuid-Korea, de Russische Federatie, Rwanda, het Verenigd Koninkrijk, Tsjaad en de VS. De bezoekersdelegatie werd geleid door de Permanente Vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk die de Veiligheidsraad voorzit in augustus. Australië, die haar deelname aan de Eerste Wereldoorlog herdacht, speelde ook een belangrijke rol tijdens dit bezoek.  De Directie Verenigde Naties had het programma voor dit bezoek voorbereid en stond, samen met het Ministerie van  Defensie en de lokale autoriteiten, in voor de uitvoering ervan. Minister van Staat Armand De Decker heeft de Veiligheidsraad, in name van Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, ontvangen te Ieper.
Dit initiatief had voor ons land een specifieke dimensie, gezien België kandidaat is voor een zetel als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad voor het mandaat 2019-2020 (verkiezing in 2018).

Het programma van het bezoek was inhoudelijk gericht op de oorsprong van het conflict, de historische context en de lessen die moeten getrokken worden, vooral vanuit het standpunt van het voorkomen van gewapende conflicten. Verschillende thema’s kwamen specifiek aan bod : de bescherming van burgers in gewapende conflicten, de bescherming van cultureel erfgoed, het verloop van de oorlog, het gebruik van chemische wapens, verzoening, de nagedachtenis en opvoeding tot vrede. De Veiligheidsraad begaf zich opeenvolgend naar Dinant (martelaarstad, bezoek citadel), Leuven (martelaarstad, vernietiging van cultureel erfgoed), Ieper (Last Post, In Flanders Fields), Poperinge (Lyssenthoek Military Cemetery) en de militaire basis van Poelkapelle (vernietiging van chemische wapens uit de Eerste Wereldoorlog). De academische zitting die doorging in de Centrale Bibliotheek van de KU Leuven, maakte het mogelijk om enkele lessen te trekken uit onze geschiedenis en ervaringen en om deze te plaatsen in een globale context en politieke actualiteit.

De aangesneden thema’s, versterkt door de persoonlijke en soms pakkende beleving ervan, zoals tijdens de Last Post ceremonie onder de Menenpoort in Ieper, hebben geleid tot een gedachtewisseling over de huidige werkzaamheden van de Veiligheidsraad. Respect voor territoriale integriteit, de rechtstaat, het humanitair recht, het verbod op chemische wapens en de noodzaak van reconciliatie zijn inderdaad belangrijke uitdagingen waarover wij de Veiligheidsraad oproepen om resoluut zijn verantwoordelijkheid op te nemen.