Inhuldiging in Montreux van een Belgisch monument ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van Antoine-Joseph Sax, beter gekend onder de naam van Adolphe Sax

Datum: 08 juli 2014
Sax Montreux

Dit weekend werd in Montreux (Zwitserland) een reuzegrote saxofoon ingehuldigd ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van Adolphe Sax.

Het meer dan drie meter hoge monument, dat fraai beschilderd werd door de Luikse kunstenaar Fabrizio Borrini, werd in het kader van het vermaarde “Montreux Jazz Festival” officieel overgedragen aan de lokale autoriteiten.

Het Consulaat-generaal van België organiseerde in nauwe samenwerking met de delegatie van de Federatie Wallonië-Brussel een aantal evenementen, waaronder een bijeenkomst van een tweehonderdtal saxofonisten die onder de leiding van de Brusselse professor Alain Crepin enkele muziekstukken ten gehore brachten.

Ook de Vlaamse zangeres Selah Sue gaf een akoestisch mini-concert tijdens de officiële receptie die volgde op de inhuldiging.

Het is te hopen dat dit monument dat zich op de kade van Montreux bevindt, mag uitgroeien tot een symbool dat niet alleen Belgen en Zwitsers, maar ook alle voorbijgangers, verbindt rond het door Adolphe Sax uitgevonden muziekinstrument.