Didier Reynders benadrukt Belgisch engagement voor strijd tegen geweld tegen vrouwen

Datum: 08 maart 2014

Naar aanleiding van de internationale vrouwendag onderstreept vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders dat de bevordering en bescherming van vrouwenrechten een prioriteit is van het Belgische buitenlandse beleid.

Een recente studie over geweld tegen vrouwen van het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten toont aan dat geweld tegen vrouwen een ernstig probleem vormt in elke samenleving, ook de onze. Ons land blijft strijden tegen elke vorm van discriminatie en geweld tegen vrouwen, ook tegen seksueel geweld in gewapende conflicten.

Zo zal België tijdens de maartsessie van de mensenrechtenraad deelnemen aan het panel op hoog niveau over seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo (DRC). Later dit jaar zal ons land ook meedoen met de Top van Londen over preventie van seksueel geweld in conflictsituaties.

Dit zijn enkele van de vele initiatieven voor de uitvoering van het Belgische Nationaal Actieplan 1325, waarin de bescherming van vrouwen en meisjes tegen geweld een centrale plaats inneemt. Daarnaast zal België opnieuw een rol opnemen in de VN-commissie over de Status van de Vrouw, die maandag haar 58ste sessie start en zich zal buigen over het thema gender.

Tot slot wil de minister op deze dag hulde brengen aan de moed van vrouwen die zich wereldwijd inzetten voor de bevordering en bescherming van mensenrechten.