Internationale Vrouwendag

Datum: 07 maart 2014

Vrouwendag2

8 maart: Internationale Vrouwendag

‘Equality for women is progress for all’ - is dit jaar het thema van de Internationale Vrouwendag. Wereldwijd staan vrouwen nog steeds niet op gelijke voet met mannen: ze verdienen minder, genieten niet dezelfde rechten en hebben minder toegang tot middelen en onderwijs. Dat is niet alleen oneerlijk, maar het werkt ook contraproductief. Daarom staat de Vrouwendag dit jaar in het teken van gendergelijkheid.

Voor minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille zou het een grote vergissing zijn te “aanvaarden dat de kwetsbaarheid van vrouwen een onvermijdelijk gevolg is van het zwakke niveau van de ontwikkeling van een land. Integendeel, we moeten deze logica omkeren: net door vrouwen meer rechten te geven (op de arbeidsmarkt, met betrekking tot huisvesting, gezondheid, onderwijs, etc.) zal een land zich ontwikkelen.”

Enkele feiten

 • Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking
 • Wereldwijd doen vrouwen 66% van al het werk, maar verdienen slechts 10% van het wereldinkomen
 • Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw
 • 1 op de 9 meisjes in ontwikkelingslanden moet voor hun 15de gedwongen huwelijk ondergaan
 • Wereldwijd ontbreekt het 123 miljoen jongeren (15 tot 24 jaar) aan elementaire lees-en schrijfvaardigheid; 61 procent van hen zijn jonge vrouwen
 • Wereldwijd zijn er naar schatting meer dan 125 miljoen meisjes en vrouwen het slachtoffer van een of andere vorm van vrouwelijke genitale verminking
 • 1 op de 3 vrouwen wordt in haar leven mishandeld of verkracht

Wat doet België?

Ons land zet zich in voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, zowel in België als daarbuiten. Gelijke kansen zijn immers onmisbaar om de armoede te bestrijden, ook in ontwikkelingslanden. Daarom is gelijkheid tussen mannen en vrouwen een van de Millenniumdoelen (MDG’s)  die in 2000 door de Verenigde Naties vastgelegd werden.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking focust op vier actiegebieden:

 • Seksuele gezondheid en reproductieve rechten
 • Empowerment van vrouwen in post-conflict- en wederopbouwsituaties en seksueel geweld bestrijden
 • Onderwijs voor meisjes en opleiding voor vrouwen
 • Deelname van vrouwen aan de economische ontwikkeling, vooral in de landbouwsector

In het kader van de multilaterale samenwerking is België lid van UN Women, het programma van de Verenigde Naties voor gendergelijkheid. UN Women steunt landen in het zuiden om meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen tot stand te brengen. Daarnaast waakt UN Women ook over de genderproblematiek binnen het systeem van de Verenigde Naties en speelt het een belangrijke rol in de Commissie voor de Status van de Vrouw, waar ons land eveneens lid van is. Deze laatste behandelt de normatieve rechten van vrouwen binnen de VN.

Meer weten
www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-dayNo label found for: as_externallink.alttag