Didier Reynders tevreden met einde opstand M23 in Oost-Congo

Datum: 06 november 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden dat de rebellengroep M23 het einde van de opstand in het oosten van de Democratische Republiek Congo heeft aangekondigd. Sinds april 2012 bezette deze beweging een deel van de provincie Noord-Kivu en viel ze verschillende keren de stad Goma aan. De minister heeft kennis genomen van de daadkracht van de Congolese strijdkrachten, die een beslissende rol hebben gespeeld om de crisis te beëindigen. Het was nodig dat de DRC volledige soevereiniteit en gezag op haar grondgebied kon uitoefenen alvorens te werken aan de oplossingen voor de uitdagingen in de regio van de Grote Meren. De minister juicht ook de betrokkenheid van de MONUSCO toe om de bevolking te beschermen en de onruststokers te neutraliseren. De MONUSCO wordt geleid door Martin Kobler, speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal, en door commandant Dos Santo.

Didier Reynders vindt het essentieel dat er een einde komt aan de gewelddaden die verschillende gewapende en actieve groeperingen in de regio plegen. Zo kan de bevolking in vrede leven en kunnen de broodnodige ontwikkelingsprojecten voor het herstel van de rechtsstaat worden gestart. Daarom is de minister tevreden dat de lokale overheden zich opnieuw in de bevrijde gebieden zullen vestigen. Hij hoopt dat alles wordt gedaan om een blijvende stabilisering mogelijk te maken. De inspanningen daarvoor kunnen op de steun van België rekenen.

De minister dringt erop aan dat alle verplichtingen in de raamovereenkomst van Addis Abeba voor Congo en de regio worden uitgevoerd. Dialoog en samenwerking tussen de landen van de regio zijn nodig om deze inspanningen te handhaven, met de steun van de internationale gemeenschap.