Hervormingen op Buitenlandse Zaken

Datum: 07 september 2013

Volgend op berichtgeving in de media over de hervormingen van de diplomatieke loopbaan en de interne organisatie van de FOD Buitenlandse Zaken, wenst de FOD Buitenlandse Zaken te preciseren dat het niet de bedoeling is om diplomatieke functies, meer dan in het verleden, open te stellen voor buitenstaanders. De modernisering van het organiek reglement waarover sprake, past in het kader van de hervormingen en éénmaking van het statuut van de buitencarrières van de FOD Buitenlandse Zaken. Deze modernisering dient dan ook samen gelezen te worden met de hervormingen van het statuut.

In het systeem zoals het zal worden aangepast, zullen de carriere -en promotieperspectieven binnen de eengemaakte externe loopbaan niet geringer zijn dan ze nu zijn voor elk van de betrokken specialiteiten.

De modernisering van het organiek reglement bevindt zich in een eerste fase. Besprekingen werden opgestart met de vakbonden en belangenverenigingen. De teksten worden bijgestuurd in functie van de opmerkingen van deze gesprekspartners.