Universitaire ontwikkelingssamenwerking: vrijmaking van de resterende derde schijf van het budget

Datum: 12 juli 2013

Deze vrijdag besliste de Ministerraad om het resterende derde deel vrij te maken van het budget dat bedoeld is voor de financiering van de ontwikkelingsprojecten die de universiteiten uitvoeren.

In het kader van de Ontwikkelingssamenwerking ondernemen de Belgische universiteiten een aantal projecten met als bedoeling de ontwikkelingslanden hulp te bieden. 

Al enkele jaren stelt zich de vraag wie de financiering van deze projecten op zich neemt, de federale staat of de deelstaten. Deze discussie kadert in het breder overleg rond de zogenaamde ‘usurperende’ bevoegdheden. En dit vertaalt zich in de moeilijkheden die de universiteiten ondervinden om over te gaan tot de uitvoering van hun ontwikkelingsprojecten, aangezien er onzekerheid blijft bestaan over hun financiering.

Tijdens een ontmoeting in februari laatstleden had de minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille de universitaire vertegenwoordigers duidelijk gemaakt dat hij hen zo snel mogelijk duidelijkheid en nauwkeurige antwoorden wenste te geven over de omvang van hun aanstaande financiering en de toekomst van hun ontwikkelingsprojecten. 

Als resultaat hiervan keurde de Regering mei laatstleden de financiering goed van een reeks projecten die werden opgezet door de universiteiten in het kader van ontwikkelingssamenwerking en dit voor 67% van de kredieten die hiervoor waren voorzien in 2013. De resterende derde schijf maakte deel uit van de budgetswijziging en van de gesprekken met de deelstaten over de usurperende bevoegdheden. 

Nu de akkoorden werden bekrachtigd voor zowel de budgetswijziging als voor de verdeling van de budgettaire inspanningen tussen de federale overheid en de deelstaten, heeft de Ministerraad deze vrijdag, op voorstel van Jean-Pascal Labille, beslist om de resterende 33% - of 24 miljoen euro - van het budget bestemd voor de universitaire ontwikkelingssamenwerking, vrij te maken. 

Voor Jean-Pascal Labille is dit een belangrijke beslissing omdat zij niet alleen betrekking heeft op de geloofwaardigheid van België, maar ook op de interne coherentie van de acties van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De universiteiten zijn verbintenissen aangegaan die zij moeten kunnen nakomen in het belang van de bevolkingen die onze universiteiten helpen.