Didier Reynders ontmoet Mary Robinson, de bijzondere gezant voor de Grote Meren

Datum: 11 juli 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders ontmoette vandaag in het Egmontpaleis de bijzondere gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor de Grote Meren, Mary Robinson.

Ze bespraken de vooruitgang sinds de ondertekening in Addis Abeba in februari van "de Kaderovereenkomst voor vrede, veiligheid en samenwerking in de DRC en in de regio". De deelnemende landen aan deze overeenkomst begonnen een reeks indicatoren voor de uitvoering van hun verplichtingen te definiëren. Deze moeten in september in New York worden goedgekeurd. Van haar kant heeft de Congolese regering een nationaal opvolgingssysteem en een nieuwe kiescommissie ingesteld en nationale consultaties gehouden.

Mary Robinson kwam deze ochtend zelf van een ontmoeting in Bujumbura met vrouwenorganisaties in de regio. Vrouwen zijn vaak de eerste slachtoffers van het geweld en hebben een belangrijke rol te spelen in de zoektocht naar vrede.

Didier Reynders en Mary Robinson waren bezorgd over het geweld dat nog steeds voortduurt in de Kivu. De lokale bevolking is hiervan het eerste slachtoffer.

De ontplooiing van de versterkte brigade van de vredesmacht van de Verenigde Naties (MONUSCO) zal binnenkort voltooid zal zijn. Deze ontplooiing gaat gepaard met een samenhangend demobilisatieproces. Didier Reynders en Mary Robinson hopen dat dit zal toelaten om een snel einde te maken aan de instabiliteit. Dit proces omvat ook een hoofdstuk over de terugkeer van buitenlandse elementen naar hun land. Het richt zich tot diegenen die willen ontwapenen en de gewapende strijd afzweren, die niet onder het sanctieregime vallen en die niet gezocht worden door het internationale gerecht.

Het is alleen door een combinatie van militaire druk en positieve incentives dat de instabiliteit kan beëindigd worden. Didier Reynders en Mary Robinson herhaalden dat het nodig is om de internationale steun te blijven mobiliseren voor deze nieuwe aanpak. Deze richt zich niet alleen op de onmiddellijke crisis veroorzaakt door de opstand, maar ook op de onderliggende oorzaken van de instabiliteit in de regio. Dit gebeurt door een alomvattende aanpak die wordt gecoördineerd binnen het "kader van de Hoop" zoals gedefinieerd door Robinson.

Didier Reynders sprak opnieuw zijn volledige steun uit voor het optreden van mevrouw Robinson. België is een van de internationale partners die werden gevraagd om de uitvoering van de overeenkomst te steunen. De minister zal hierover met zijn collega’s van de Europese Unie spreken tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli. Hij is ook van plan om de Democratische Republiek Congo in augustus te bezoeken.