België blijft zich inzetten voor een actief partnerschap bij de promotie van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Datum: 03 juli 2013

België zet zich actief in voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Dit niet alleen door beleidsinitiatieven van de federale regering en gefedereerde entiteiten hierover, maar ook door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, die seksuele en reproductieve gezondheid en rechten hoog in het vaandel draagt.

Op 1 en 2 juli organiseerden het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) en de Regionale Commissie voor Europa (UNECE) gezamenlijk een Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in Genève. Het thema was “Keuzes maken: bevolkingsprioriteiten voor de 21ste eeuw”.

Deze conferentie past in het kader van het actieprogramma op vlak van bevolking en ontwikkeling dat in 1994 in Cairo werd goedgekeurd. Dit actieprogramma behandelt onderwerpen in verband met bevolking en ontwikkeling, zoals bevolkingsdynamieken, duurzame ontwikkeling, seksuele en reproductieve rechten en gezondheid, sociale insluiting,… Ons land neemt hier actief aan deel.

Sinds de aanname van het Actieprogramma in Cairo, heeft België zich een sterke en toegewijde partner getoond op het gebied van de bevolkings- en ontwikkelingsthematiek. U vindt hierbij de speech van ons land hierover tijdens deze Conferentie in Genève waarin ons proactief beleid op vlak van seksuele en reproductieve rechten en gezondheid, zowel nationaal als in het kader van het Belgisch buitenlands beleid en Ontwikkelingssamenwerking, in de kijker werd gezet.

Lees de speech (PDF, 21.49 Kb) (in het Engels)