Democratische transitie na de Arabische Lente: 'governance' als sleutelfactor

Datum: 16 mei 2013

Autoritair bestuur, gebrek aan vrijheid en gendergelijkheid, demografische druk, hoge werkloosheid en weinig perspectieven voor een jonge bevolking, zijn onder meer problemen waar de Arabische wereld mee kampt.

Na de Arabische Lente, blijven de meeste landen in de regio worstelen met de opbouw van hun nieuwe staatsinstellingen. De grote uitdaging is om instellingen en besluitvormingsprocessen te ontwikkelen die meer rekening houden met de noden van de gewone burgers en in het bijzonder die van de armste bevolkingslagen.

Ter gelegenheid van de bilaterale consultatie tussen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en UNDP, wordt op 22 mei een panelgesprek georganiseerd rond het thema ‘Democratische transitie na de Arabische Lente en de rol van ‘governance’ als sleutelfactor’.

Aan de paneldiscussie nemen volgende experts deel:

  • Mourad WHABA, Deputy Assistant Administrator and Deputy Director of the UNDP Regional Bureau for the Arab States
  • Sami ZEMNI, Professor Politieke en Sociale Wetenschappen en Coördinator Onderzoeksgroep Midden-Oosten en Noord-Afrika, Universiteit Gent
  • Rabab KHAIRY, Commission Nationale de la Coopération au Développement (CNCD) - Coordinator Midden-Oosten en Noord-Afrika
  • Mia DOORNAERT, Journalist en voormalig Adviseur op het Kabinet van de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken

Contactpersonen:

  • Voor praktische vragen en interviewaanvragen met panelleden, kunt u contact opnemen met:
    Tina De Keyser: tina.dekeyser@diplobel.fed.be - 02/501 80 95

  • Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
    Hans JOPPEN, Dienst Maatschappijopbouw: hans.joppen@diplobel.fed.be - 02/501 88 18