Universitaire ontwikkelingssamenwerking: de regering maakt de continuïteit van de projecten mogelijk

Datum: 03 mei 2013

Deze vrijdag is de Ministerraad op voorstel van de minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille het eens geraakt over de financiering van een reeks van ontwikkelingsprojecten die de universiteiten uitvoeren.

In het kader van de Ontwikkelingssamenwerking ondernemen de Belgische universiteiten een aantal projecten met als bedoeling de ontwikkelingslanden hulp te bieden.

Al enkele jaren stelt zich de vraag wie de financiering van deze projecten op zich neemt, de federale staat of de deelstaten. Daardoor kadert deze bespreking in het breder overleg rond de zogenaamde ‘usurperende’ bevoegdheden. En dit vertaalt zich in de moeilijkheden die de universiteiten ondervinden om over te gaan tot de uitvoering van hun ontwikkelingsprojecten, aangezien er onzekerheid blijft bestaan over hun financiering.

Tijdens een ontmoeting in februari laatstleden had de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Jean-Pascal Labille, de universitaire vertegenwoordigers duidelijk gemaakt dat hij hen zo snel mogelijk duidelijkheid en nauwkeurige antwoorden wenste te geven over de omvang van hun aanstaande financiering en de toekomst van hun ontwikkelingsprojecten.

Voor Jean-Pascal Labille “gaat dit zowel om de geloofwaardigheid van België, maar ook om de interne coherentie van de acties van de Belgische ontwikkelingssamenwerking”. De universiteiten zijn engagementen aangegaan die ze, in het belang van de bevolkingen die onze universiteiten helpen, moeten kunnen nakomen.

Daartoe stelde Jean-Pascal Labille vrijdag de Ministerraad voor de nodige financiële middelen vrij te maken om de verderzetting van de universitaire activiteiten te garanderen.

In overstemming daarmee kwam de Ministerraad deze vrijdag, op voorstel van de minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille, tot een akkoord over de financiering van een reeks projecten die de universiteiten voeren met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking, en dit ter hoogte van 67% van de kredieten. Dit komt overeen met wat de federale regering bereid is vast te leggen voor 2013, rekening houdend met de verwachte besprekingen over de zogenaamde ‘usurperende’ bevoegdheden in het kader van de interministeriële conferentie Begroting/Financiën.