Samenwerking op het gebied van water, het thema van de Wereldwaterdag 2013

Datum: 21 maart 2013

Voor Jean-Pascal Labille, minister van Ontwikkelingssamenwerking, is samenwerking op het gebied van water een basisvoorwaarde voor vrede en duurzame ontwikkeling. Het resultaat: minder armoede, meer rechtvaardigheid, economische voordelen, de bescherming van de watervoorraden en van het milieu en (duurzame) vrede. Op 22 maart is het Wereldwaterdag, een dag waarop wereldwijd de publieke opinie bewust wordt gemaakt van het belang van dit thema.

(c) Dieter Telemans

Zoet water staat symbool voor de grootste uitdagingen waar we deze eeuw mee te maken krijgen: gezondheid, landbouw, energie en verstedelijking. Toch is het vaak een slecht beheerde hulpbron die aan de basis ligt van heel wat spanningen. Het is dus de vraag hoe we de handen in elkaar kunnen slaan om de huidige uitdagingen aan te gaan zodat de toegang tot drinkbaar water - een mensenrecht - een realiteit wordt voor iedereen. Om deze zaak van levensbelang in beweging te brengen heeft de VN-Water UNESCO aangesteld als coördinator van het “VN-jaar voor de Samenwerking op het gebied van water” dat in 2013 loopt.

Enkele cijfers:
De verwezenlijking van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG) die verband houden met water loopt over vrijwel de hele linie vijf jaar vooruit op de deadline van 2015. Intussen zou 89% van de wereldbevolking toegang hebben tot een verbeterde drinkwaterbron. Maar het werk is nog niet gedaan. 783 miljoen mensen hebben immers nog geen toegang tot drinkwater (bron: JMP - Joint Monitoring Programme, 2012). En dan zijn er nog 2,5 miljard mensen - 37% van de wereldbevolking - die geen gebruik kunnen maken van verbeterde sanitaire basisvoorzieningen. Drie kwart van die mensen leeft op het platteland en in stedelijke randgebieden.

(c) Dieter Telemans

Wat doet de Belgische Ontwikkelingssamenwerking daaraan?
Toegang tot drinkwater en tot sanitaire basisvoorzieningen is een fundamenteel recht dat de Belgische samenwerking, sinds de bekendmaking van haar strategie inzake basisinfrastructuur in 2002, hanteert als leidraad voor alle activiteiten. Ze werkt ook vanuit dat perspectief voor het Ontwikkelingsprogramma post-2015 met als prioriteiten:

  • toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen thuis zou een recht voor iedereen moeten zijn;
  • scholen en gezondheidscentra zouden zich moeten verzekerd weten van een ononderbroken en veilige toegang tot water, drinkbaar water en sanitaire voorzieningen;
  • billijke en duurzame voorziening van drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Deze prioriteiten zijn onontbeerlijk om vooruitgang te boeken op het gebied van gezondheid, voeding en onderwijs en om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen.

Geen geringe uitdaging, zeker in sub-Sahara-Afrika, waar een groot deel van de bevolking nog geen toegang heeft tot dergelijke voorzieningen. In DR Congo bijvoorbeeld, heeft slechts één kwart van de bevolking toegang tot drinkbaar water.

(c) Dieter Telemans

Meer lezen op de website van BTC:

Websites:

Copyright afbeeldingen: Dieter Telemans