Ondertekening akkoord DR Congo in Addis Abeba

Datum: 24 februari 2013

De vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden met de ondertekening op zondag in Addis Abeba van de "kaderovereenkomst voor vrede, veiligheid en samenwerking in de Democratische Republiek Congo en de regio". Deze overeenkomst vormt een uitstekende basis om de gezamenlijke inspanningen van de DRC, de regio en de internationale gemeenschap voor een duurzame oplossing voor de crisis in Oost-Congo, nieuw leven in te blazen.

Didier Reynders sluit zich aan bij de felicitaties van de Hoge Vertegenwoordiger Catherine Ashton en van Commissaris Piebalgs. Hij wil met name de secretaris-generaal van de VN bedanken voor zijn persoonlijke betrokkenheid bij deze zaak. Hij hoopt dat de secretaris-generaal snel zal overgaan tot de aanduiding van een speciale gezant die de uitvoering van de elementen van deze overeenkomst zal kunnen verzekeren.

De minister bevestigt dat België bereid is om deze inspanningen te steunen, onder meer door een actieve deelname en bijdrage aan de controlemechanismen.