Overlijden Jan Sarens in Mexico

Datum: 24 februari 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vernam met droefheid het overlijden van Jan Sarens in Acapulco, Mexico. De minister betuigt zijn medeleven met de getroffen familie. Hij verzekert dat België nauw met de Mexicaanse overheid zal samenwerken om te verzekeren dat een diepgaand onderzoek gevoerd wordt naar de juiste omstandigheden van zijn overlijden.

De minister verzekert ook dat de FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade in Mexico ter beschikking staan van de getroffen familie om hen bij de praktische schikkingen bij te staan.