Eerste ontmoeting van minister Labille met zijn Europese collega’s op 11 en 12 februari in Dublin

Datum: 11 februari 2013

Minister Labille zal op 11 en 12 februari deelnemen aan de vergadering van de Europese ministers van Ontwikkelingssamenwerking. Voor Jean-Pascal Labille is dit de eerste ontmoeting met zijn Europese collega’s.

Op de agenda van deze vergadering staan verschillende belangrijke onderwerpen.

Allereerst een eerste gesprek tussen de ministers en de Europese Commissie rond de Europese positie in het debat van de post-2015-agenda.

Jean-Pascal Labille: "Het verlopen van de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling (MDG’s) in 2015 en de RIO+20-top in juni 2012 hebben het debat geopend over het volgende internationale kader voor de duurzame ontwikkeling van onze maatschappijen. De internationale gemeenschap kijkt erg uit naar de houding van Europa rond de uitdagingen van de armoede, de toenemende ongelijkheid en de grenzen aan onze ecosystemen.”

De strategische en inhoudelijke keuzes van de EU worden in juni van dit jaar door de staatshoofden gemaakt op basis van het werk van de Ministers van Ontwikkelingssamenwerking.

Daarnaast staan de humanitaire vraagstukken en in het bijzonder de dramatische veiligheids- en voedselsituatie in Mali ook op de agenda van deze ministeriële vergadering.

Jean-Pascal Labille: "Mali bevindt zich nu op een scharnierpunt. Na de terroristische dreiging teruggedrongen te hebben, moet de internationale gemeenschap de bevolking via samenwerkingsprogramma’s steunen om te vermijden dat er in Mali en in de regio een blijvende negatieve dynamiek zou heersen. Er is nood aan een gecoördineerde en coherente aanpak door de Europese Unie.”