Visum voor België

Nieuwe bijdrage voor visum LANG verblijf - D

Sinds 2 maart 2015 wordt er voor de behandeling van bepaalde visumaanvragen lang verblijf (D) een bijdrage gevraagd.

Deze kost kan betaald worden door de aanvrager of een derde persoon (familie, kennis, sponsor, garant, etc.). Het bedrag van deze bijdrage moet overgemaakt worden op het rekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken in België.

Het betalingsbewijs van deze bijdrage moet voorgelegd worden bij de indiening van de visumaanvraag. Indien de aanvrager geen betalingsbewijs kan voorleggen, dan zal de visumaanvraag onontvankelijk verklaard worden.

Deze bijdrage dient betaald te worden bovenop de handling fee van het visum lang verblijf (handling fee = het equivalent van 180 euro in lokale munt). De handling fee wordt nog steeds geïnd op het moment van de aanvraag. Het is niet omdat de visumaanvraag eventueel gratis is dat de bijdrage niet moet betaald worden.

Gelieve aandachtig de website van de Dienst VreemdelingenzakenNo label found for: as_externallink.alttag te raadplegen met betrekking tot het bedrag van de bijdrage en de betalingsmodaliteiten.

Aandacht

 • De eventuele bank- en overschrijvingskosten zijn ten laste van de aanvrager of de persoon die de overschrijving uitvoert.
 • Indien u te weinig betaalt, kunt u binnen de 30 dagen het verschuldigde bedrag bijstorten. Indien u niet het bewijs levert dat het bedrag binnen deze termijn betaald werd, zal het gedeeltelijk bedrag dat al betaald werd, niet terugbetaald worden en is de aanvraag onontvankelijk.
 • De bijdrage wordt eveneens niet terugbetaald indien de visumaanvraag wordt geweigerd.

 

Belangrijk bericht

Ingevolge de volledige heropenstelling van de grenzen (lucht, water en land) tussen Guinée en Senegal wordt de periode waarin uitzonderlijk toegestaan werd visumaanvragen via koerierdienst vanuit Guinée te verzenden, beëindigd vanaf 01.05.2015.

De persoonlijke verschijning is opnieuw vereist voor de indiening van een visumaanvraag vanaf 01.05.2015.


VIS-systeem

De procedure voor het aanvragen van een visum is gewijzigd met de introductie van het VIS. VIS staat voor "Visa Information System" en betekent dat ook de biometrische gegevens zullen worden geïntegreerd in het visum.

Het belangrijkste doel van het VIS is om de afgifte van visa te vereenvoudigen, faciliteren van de controles aan de buitengrenzen en de veiligheid te verbeteren voor alle betrokkenen,waaronder de aanvragers.

Dit betekent echter dat alle SCHENGEN visumaanvragers zich persoonlijk zullen dienen aan te bieden om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden.

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_en.htmNo label found for: as_externallink.alttag


Studeren in België: waarom vraagt het consulaat mijn vingerafdrukken als ik mijn visumaanvraag indien?

Het afnemen van vingerafdrukken maakt geleidelijk aan deel uit van de normale en gewone procedures voor elke visumaanvraag voor de Schengenruimte (visum C).

Met uitzondering van sommige vooraf omschreven categorieën, moet iedereen die een visum voor een kort verblijf aanvraagt vroeg of laat zijn vingerafdrukken laten afnemen, om het even welke zijn nationaliteit is.

Dat is al zo in sommige gebieden, om het even tot welk Schengenconsulaat u zich wendt.

Vanaf 15 maart 2014 zullen ook de onderdanen van derde landen die in België willen komen verder studeren hun vingerafdrukken geven bij het aanvragen van hun visum D in een Belgische ambassade of Belgisch consulaat in Afrika.

De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt niet langer dan twee minuten en geeft u dezelfde voordelen als de personen met een kort verblijf in de Schengenruimte:

 • deze procedure identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum;
 • ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen);
 • ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. 


Bericht voor Guinese paspoorthouders - visumaanvragen

Op 31 december 2013 heeft het visumbureau in Conakry definitief zijn deuren gesloten.

Bijgevolg moeten voortaan alle visumaanvragen ten behoeve van Guinese onderdanen ingediend worden bij de visumdienst van de Ambassade van België in Dakar. Afspraak voor de indiening van de visumaanvraag dient gedaan te worden via Africatel (telefoonkaart aan te kopen bij een agentschap van Ecobank) op het volgende telefoonnummer:

 • indien u telefoneert vanuit het buitenland: 00 221 33 841 20 67
 • indien u telefoneert vanuit Senegal: 88 628 05 64  


Algemene informatie over visumaanvragen voor België


Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse ZakenNo label found for: as_externallink.alttag, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Bij welke Ambassade of Consulaat moet ik mijn visum aanvragen?

U dient zich persoonlijk aan te melden bij de Belgische Ambassade of het Consulaat die bevoegd is voor het land waar u woont, om uw visumaanvraag in te dienen en om het doel van uw reis en de omstandigheden ervan mondeling toe te lichten. In sommige gevallen kan u uw aanvraag indienen via een externe dienstverlener (outsourcingspartner). In zeer uitzonderlijke gevallen kan u vrijgesteld worden van het persoonlijk indienen van uw aanvraag. Gelieve hierover de Ambassade of het Consulaat te contacteren. Om te weten welke Belgische Ambassade of Consulaat bevoegd is voor uw visumaanvraag:
klik hierNo label found for: as_externallink.alttag - landcodes (PDF, 26.28 Kb).

Indien u een visum voor kort verblijf aanvraagt (max. 90 dagen), bestaat in bepaalde landen de mogelijkheid dat uw visumaanvraag behandeld wordt door een ander Schengenland waarmee België een vertegenwoordigingsakkoord afsloot. Om na te gaan welke Ambassade bevoegd is voor het land waar u verblijft en of België voor kort verblijf vertegenwoordigd wordt door een Schengenpartner:
klik hierNo label found for: as_externallink.alttag - landcodes (PDF, 26.28 Kb).

Opmerking: Vertegenwoordiging op het vlak van visa betreft enkel Schengenvisa (verblijf van max. 90 dagen), ingediend voor:

 • Toeristisch bezoek
 • Familie- of vriendenbezoek
 • Culturele of sportmanifestatie
 • Zakenreis
 • Korte stage
 • Doorreis door het Schengengebied

Visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen) of visumaanvragen kort verblijf die een langer verblijf in België beogen (vb. huwen in België), kunnen niet in vertegenwoordiging behandeld worden, maar dienen steeds bij de bevoegde Belgische Ambassade of Consulaat ingediend worden. Indien er geen Belgische Ambassade of Consulaat is in het land waar u verblijft, dient u zich te wenden tot de Belgische Ambassade of Consulaat bevoegd voor uw woonplaats. Deze bevindt zich meestal in een van de buurlanden. Om te weten welke Belgische Ambassade of Consulaat bevoegd is voor uw visumaanvraag:
klik hierNo label found for: as_externallink.alttag - landcodes (PDF, 26.28 Kb).

Hoe kan ik mijn visum in België verlengen?

Meer informatie over hoe u een verlenging kan bekomen vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken.

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken uw aanvraag tot verlenging van het verblijf heeft toegestaan, begeeft u zich met uw paspoort en het vereiste bedrag (30 euro), indien dat betaald moet worden, van maandag tot vrijdag (9u30 – 11u30) naar de FOD Buitenlandse Zaken (Karmelietenstraat 27 in 1000 Brussel).