Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland

Definitie

Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en zich laat inschrijven in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, moet een Belgische identiteitskaart aanvragen.

Dit document is een geldig reisdocument in de Lidstaten van de Europese Unie en in een aantal buurlanden ervan. De identiteitskaart voor Belgen in het buitenland mag niet worden verward met het identiteitsbewijs of verblijfskaart afgegeven door de overheid van het land van verblijf. Deze laatste hebben enkel geldigheid en officiële waarde op het grondgebied van de verblijfstaat. 


Elektronische identiteitskaart (eID)

Sinds 1 december 2010 zijn de Belgische ambassades en beroepsconsulaten overgeschakeld naar de afgifte van een elektronische identiteitskaart.

Sinds 1 maart 2014 hebben de Belgische eID een geldigheid van 6 jaar (voor aanvragers van 12 jaar tot 18 jaar), 10 jaar (voor aanvragers van 18 jaar tot 75 jaar) of 30 jaar (voor +75-jarigen), maar behoudt haar geldigheid ook na verhuis naar het ambtsgebied van een andere ambassade of consulaat of na terugkeer naar België. De elektronische identiteitskaart van Belgen die sinds augustus 2008 van België naar het buitenland zijn verhuisd en hun verhuis aan hun gemeente hebben gemeld, is in regel ook geldig gebleven. 

De niet-elektronische identiteitskaart die in het buitenland werd afgegeven, blijft geldig. In tegenstelling tot de elektronische identiteitskaart, verliest deze identiteitskaart echter haar geldigheid na verhuis naar het ambtsgebied van een andere ambassade of consulaat of na terugkeer naar België.


Certificaten

De Belg in het buitenland kan zijn elektronische identiteitskaart voorzien van de mogelijkheden (certificaten) om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren en toestemming te geven (digitale handtekening). 

Dit kan onmiddellijk bij de ambassades of consulaten van België in Alicante, Barcelona, Berlijn, Bern, Den Haag, Genève, Keulen, Londen, Luxemburg, Madrid, Marseille, Parijs, Straatsburg, Rijsel, Tenerife. Als u bij aanvraag de certificaten vraagt, dan moet u de elektronische identiteitskaart wel in persoon komen afhalen op uw ambassade of consulaat.

Kiest u er nog niet voor deze functies te gebruiken, dan kan u deze altijd, later, in eender welke Belgische gemeente of een van de hierboven met naam vernoemde ambassades en consulaten onmiddellijk laten installeren op uw eID. U moet hiervoor wel zelf langskomen en de PUK-code van uw eID die u ongeveer tegelijk met de eID wordt bezorgd, meebrengen.

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie,…: zie www.eid.belgium.beNo label found for: as_externallink.alttag.


Aanvraag

Voor een aanvraag maakt u gebruik van het formulier Aanvraag van een Belgische identiteitskaart (PDF, 221.7 Kb).

Zodra het formulier, met foto en betaling (20 euro voor een elektronische identiteitskaart) aan de ambassade of consulaat is bezorgd, wordt de aanvraag verder afgehandeld.

Let op: de foto’s moeten voldoen aan de eisen vermeld op de website van de FOD Binnenlandse ZakenNo label found for: as_externallink.alttag.

Vergeet niet

  • de gewenste hoofdtaal van de kaart aan te duiden,
  • in het juiste vak te tekenen. We gaan ervan uit dat zodra een kind kan schrijven (6 jaar), hij zijn naam of handtekening in het vak moet zetten. Kan de aanvrager om medische/fysische redenen niet tekenen, dan wordt een uitleg bij de aanvraag gevoegd. Kan de aanvrager het aanvraagformulier niet tekenen, dan wordt het vak opengelaten, 
  • aan te duiden of u al onmiddellijk certificaten wenst of niet. Wenst u onmiddellijk certificaten, dan moet u de eID persoonlijk komen afhalen.