Relatie van samenleven

Onder “relatie van samenleven” wordt verstaan een toestand van samenleven tussen twee personen die een registratie bij een openbare overheid vraagt en tussen die samenwonende partners geen band schept die evenwaardig is aan een huwelijk.

Het aangaan van een relatie van samenleven in België of in het buitenland.

In België moet u zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u als de partners uw gemeenschappelijke gewone verblijfplaats heeft.

Een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand kan de beëindiging van de relatie van samenleven alleen registreren als het aangaan in België is geregistreerd.

Als u in het buitenland een relatie van samenleven wil laten registreren, zal u zich moeten wenden tot de buitenlandse bevoegde overheid. Een Belgische Ambassade, Consulaat-generaal of consulaat heeft geen enkele bevoegdheid op dit vlak.

Welk recht is van toepassing?

De relatie van samenleven wordt beheerst door het recht van de Staat van eerste registratie en dit ook na verplaatsing van de woon- of gewone verblijfplaats naar een ander land.

Dit recht bepaalt onder meer de mogelijkheid een dergelijke registratie te doen, de gevolgen op de persoon en de goederen van beiden en de oorzaken en voorwaarden van beëindiging van de relatie.