Overlijden in het buitenland

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als u in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan de Ambassade of het Consulaat van België meedeelt.

Waar wordt het overlijden aangegeven?

Indien één van uw Belgische familieleden in het buitenland overlijdt, moeten de lokale overheden in principe een overlijdensakte opmaken. Indien dit niet het geval is, zal de Ambassade of het Consulaat van België de akte kunnen opmaken.

Is de buitenlandse overlijdensakte geldig in België?

Een buitenlandse overlijdensakte is rechtsgeldig in België op voorwaarde dat ze opgemaakt is door de bevoegde lokale overheid en in de vorm die in het vreemde land gebruikelijk is.

De buitenlandse overlijdensakte akte moet indien nodig gelegaliseerd zijn.

Moet een buitenlandse overlijdensakte overgeschreven worden in België?

U vindt hierover meer informatie in de rubriek "Akten".

Kan de Ambassade of het Consulaat van België of de FOD Buitenlandse Zaken mij helpen bij overlijden van een familielid in het buitenland?

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de Ambassade of het Consulaat van België kunnen hulp bieden bij het verstrekken van inlichtingen alsook bij de repatriëring van het stoffelijk overschot en van de persoonlijke bezittingen van de overledene.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met:

  • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Burgerlijke Stand
  • Belgische ambassade of consulaat van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland
  • Uw Belgische gemeente