Verlies

U verliest de Belgische nationaliteit in één van de volgende gevallen:

1. Door vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit vanaf de leeftijd van achttien jaar:

  • Indien u vóór 9 juni 2007 vrijwillig een vreemde nationaliteit heeft verkregen heeft u de Belgische verloren.
  • Indien u tussen 9 juni 2007 en 28 april 2008 vrijwillig een vreemde nationaliteit heeft verkregen heeft u de Belgische niet verloren, behalve als de vrijwillig verkregen nationaliteit deze is van één van de volgende landen: 0ostenrijk, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
  • Indien u na 28 april 2008 vrijwillig om het even welke vreemde nationaliteit verkrijgt, verliest u de Belgische niet.

2. U verliest automatisch de Belgische nationaliteit op uw achtentwintigste jaar indien u:

  • in het buitenland werd geboren na 1 januari 1967

EN

  • in België geen hoofdverblijfplaats heeft gehad tussen achttien en achtentwintig jaar.

EN  

  • niet  in het buitenland gewerkt heeft voor de Belgische regering of voor een Belgische organisatie

EN

  • tussen uw achttiende en achtentwintigste verjaardag geen behoudsverklaring heeft afgelegd bij de Belgische ambassade of het Belgische beroepsconsulaat

EN

  • één of meer andere nationaliteiten bezit

EN  

  • de Belgische nationaliteit niet verworven heeft na 18 jaar.

3. U bent minstens achttien jaar oud en u legt een verklaring af waardoor u uitdrukkelijk verklaart dat u de Belgische nationaliteit niet wenst te behouden. De verklaring van afstand van de Belgische nationaliteit wordt afgelegd op uw gemeente indien u in België woont of op een Belgische ambassade of een Belgisch beroepsconsulaat indien u in het buitenland woont.

4. U bent nog geen achttien jaar oud en nog niet ontvoogd en één van uw ouders verliest de Belgische nationaliteit op één van de hiervoor vermelde wijzen. Toch verliest u de Belgische nationaliteit niet als uw andere ouder de Belgische nationaliteit bezit of als het verlies van de Belgische nationaliteit tot gevolg zou hebben dat u apatride (d.w.z. zonder nationaliteit) zou worden.

5. U bent nog geen achttien jaar oud en nog niet ontvoogd en u verwerft een vreemde nationaliteit omdat u door een vreemdeling wordt geadopteerd, tenzij één van uw adoptanten of uw ouder die de echtgenoot is van de vreemde adoptant Belg is.

6. U bent nog geen achttien jaar oud en nog niet ontvoogd en u hebt de Belgische nationaliteit verkregen omdat u anders staatloos zou zijn en u bezit een vreemde nationaliteit of hebt er één verworven.

7. De Belgische nationaliteit kan u ontnomen worden door het Hof van Beroep (= "vervallenverklaring") indien u de Belgische nationaliteit niet hebt verkregen omdat één van uw ouders Belg was op de dag van uw geboorte, maar wel om een andere reden en indien u ernstig in gebreke gebleven bent bij het vervullen van uw verplichtingen als Belgisch burger. Ook als u de Belgische nationaliteit hebt verkregen op basis van vervalste feiten, valse verklaringen en valse of vervalste documenten kan ze u ontnomen worden. Uw kinderen verliezen daardoor echter niet de Belgische nationaliteit.

Verliezen mijn kinderen de Belgische nationaliteit samen met mij?

  • Als u de Belgische nationaliteit verliest, verliezen uw kinderen beneden de 18 jaar die niet ontvoogd zijn en over wie u als ouder of adoptant gezag uitoefent, automatisch de Belgische nationaliteit op dezelfde datum, tenzij hun andere ouder nog steeds Belg is of tenzij ze geen andere nationaliteit bezitten of verkrijgen en hierdoor apatride (= zonder nationaliteit) zouden worden. Het voorgaande geldt niet als u de Belgische nationaliteit verliest door vervallenverklaring.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met: