Bezit van meerdere nationaliteiten


Als u nu vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgt verliest u niet meer de Belgische nationaliteit. Meer inlichtingen hierover vindt u onder de rubriek “Verlies van Belgische nationaliteit”.

Als u Belg bent en automatisch (dit is zonder zelf enige daad hiervoor te hebben gesteld) een andere nationaliteit krijgt (bv. door geboorte omdat uw ouders een verschillende nationaliteit bezitten), verliest u daardoor de Belgische nationaliteit niet en kan u bipatride zijn of meerdere nationaliteiten bezitten. U zult evenwel door de Belgische overheid steeds als Belg worden beschouwd

Als u een vreemde nationaliteit bezit en de Belgische nationaliteit verwerft, vragen de Belgische autoriteiten u niet om uw oorspronkelijke nationaliteit op te geven. Het is nochtans aan te raden aan uw nationale overheid te vragen of de verwerving van de Belgische nationaliteit al dan niet het verlies van uw oorspronkelijke nationaliteit met zich mee brengt volgens de wetgeving van uw land.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met: