Verlies en herkrijging van de Belgische nationaliteit

Onder bepaalde voorwaarden kunnen zowel meerderjarigen als minderjarigen de Belgische nationaliteit verliezen. Voor meerderjarigen zijn er twee mogelijkheden, ofwel is er geen behoudsverklaring afgelegd ofwel doet men vrijwillig afstand van de Belgische natonaliteit. Minderjarigen kunnen de nationaliteit verliezen als de ouder zelf de nationaliteit verliest of bij adoptie door een vreemdeling.

Wie de Belgische nationaliteit in het verleden verloren heeft, kan deze onder bepaalde voorwaarden opnieuw verkrijgen. Vanaf 1 januari 2013 kunnen enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf de Belgische nationaliteit herkrijgen.

U kan zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente voor verdere informatie over de voorwaarden voor de herkrijging van de Belgische nationaliteit.