Belgische nationaliteit


De nationaliteit schept een specifieke band tussen een natuurlijk persoon en een bepaalde staat. Het Wetboek van de Belgische nationaliteit is de wettekst over de toekenning, de diverse manieren van verwerving, verlies en herkrijging van de Belgische nationaliteit. Als een persoon één of meerdere nationaliteiten naast de Belgische bezit, wordt hij door de Belgische autoriteiten steeds als Belg beschouwd.