Documenten voor de aanvraag van een Belgisch paspoort

 

Voor de paspoortaanvraag moeten worden voorgelegd:

Documenten die altijd moeten worden voorgelegd

a) Identiteitskaart of elk ander document dat de identeit kan bewijzen

b) Vorig paspoort of attest van verlies of diefstal van dit paspoort

Aangezien een Belg in principe maar één geldig paspoort kan bezitten, zal hij een letterlijk afschrift niet ouder dan 6 maanden moeten voorleggen, of zijn originele identeitskaart moeten tonen.

Als de aanvrager zijn vroegere paspoort niet kan voorleggen ten gevolge van diefstal of verlies, dient hij een attest van verlies of proces-verbaal diefstal voor te leggen, opgesteld door de politiediensten van de plaats waar het verlies of de diefstal zich voordeed of waar hij woont. 

Een Belg kan ook zelf het verlies of diefstal van zijn paspoort doorgeven zonder zich tot de politie te richten maar door contact te nemen met docstopNo label found for: as_externallink.alttag, waar hij aangifte van het verlies of de diefstal heeft gedaan.

Minderjarigen

Het aanvraagformulier van een minderjarige moet steeds worden ondertekend door de minderjarige zelf (van zodra hij kan schrijven, dus vanaf ongeveer 6 jaar) én door één van beide ouders.
De ambassade of het consulaat (of de gemeente of provincie) kunnen altijd vragen dat de andere ouder eveneens zijn akkoord geeft.