Buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad

Datum: 15 juli 2014

Buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad

De Europese Raad heeft op 27 juni Jean-Claude Juncker, de voormalige Luxemburgse premier, aangesteld als kandidaat-Commissievoorzitter. Op 15 juli spreekt het Europees Parlement zich over die benoeming uit. Tijdens een diner op 16 juli debatteert de Europese Raad op een buitengewone bijeenkomst over andere benoemingen, zoals die van de Europese commissarissen en de opvolging van Herman Van Rompuy als EU-Raadsvoorzitter vanaf 1 december. De staatshoofden en regeringsleiders kunnen ook met de aangewezen Commissievoorzitter, Jean-Claude Juncker, de toekomstige prioriteiten van de Unie bespreken. En ook de toestand in Oekraïne kan aan bod komen.

De Belgische houding wordt officieel bepaald op de coördinatievergaderingen die de FOD Buitenlandse Zaken, meer bepaald de directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie (DGE), belegt. De betrokken federale en regionale ambtelijke diensten en kabinetten verdedigen er hun standpunten. Volg de actualiteit en de conclusies van de Europese Raden op: http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=nlNo label found for: as_externallink.alttag.

© Foto: Raad van de Europese Unie