De Belgische Ontwikkelingssamenwerking investeert in de bodem van het Titicacameer

Datum: 04 juli 2014

Titicacameer

Na vruchtbaar onderzoek in 2013 hebben archeoloog Christophe Delaere en zijn ploeg een nieuwe stap gezet door de bodem van het Titicacameer op andere plaatsen te verkennen. Hun inspanningen werden beloond: zo ontdekten ze onder andere een offergave van de Inca's en tekenen van havenactiviteit, handel en begrafenissen. In het kader van de bilaterale samenwerking met Bolivia in 2014, zal België dit project van opgravingen onder water steunen voor een bedrag van één miljoen euro.

Sinds begin 2014 hebben zes weken onderzoek en 300 uur duiken ons veel geleerd over de goed bewaarde rijkdommen die het Titicacameer bedekt. In 2013 al legden opgravingen op de archeologische site "Khoa", ten noorden van het Zonne-eiland, indrukwekkende ontdekkingen over de precolumbiaanse beschavingen in Bolivië bloot. Dit jaar zijn andere, minder bekende sites van het Titicacameer met de fijne kam onderzocht. Daarbij werd een havencomplex ontdekt, net als tekenen van navigatie- en handelsactiviteit, maar ook menselijke beenderen vergezeld van verschillende begrafenisobjecten, hetgeen onder water zeer uitzonderlijk is (Bron: Krant Le Soir- LaCulture-30 juni 2014-P.14). 


Interculturele ontwikkeling

Bij de voorbereiding van de Gemengde Commissie in La Paz van februari 2014 werd een financiële steun van een miljoen euro toegekend aan Bolivië om de ontdekkingen door de lokale inheemse bevolking te helpen beschermen en valoriseren, met de hulp van het Boliviaanse Ministerie van Cultuur en Toerisme. "Zo konden we een interessant intercultureel luik toevoegen aan een programma van bilaterale samenwerking", legt Charles Bois d’Enghien uit, adjunct-directeur-generaal van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Interculturaliteit is dan ook meer dan ooit aan de orde van de dag in Bolivië, waar meer dan 60% van de bevolking van precolumbiaanse origine is en drager van culturen die vandaag verdwenen zijn.

De volgende etappes van het project: pedagogisch videomateriaal produceren, verschillende musea bouwen, verantwoord toerisme in de gemeenschap ontwikkelen en de opgravingen naar andere plaatsen in het meer uitbreiden.

Charles Bois d’Enghien