Jaarverslag 2013 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking is beschikbaar

Datum: 30 april 2014

DGD Jaarverslag

Het Jaarverslag 2013 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking is vanaf begin mei online en in hardcopy beschikbaar. Nieuw is dat het verslag ook verkrijgbaar is als digitale applicatie (BE-COOPERATION) via Apple in de APP Store (iOS) en de Google Play store (Android).

Het jaarverslag komt tegemoet aan de wettelijke verplichtingen om jaarlijks op een coherente manier te rapporteren aan het federaal Parlement over de resultaten en activiteiten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in het voorbije jaar. Het jaarverslag wil daarnaast iedereen bereiken die begaan is met ontwikkelingssamenwerking. 

De klemtonen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2013 komen aan bod in deel I: actuele stand van zaken, coherent beleid in samenhang met ontwikkelingsdoelstellingen, thematische benaderingen, en activiteiten om de publieke opinie bewust te maken van het thema ontwikkeling.

In deel II wordt uitgebreid ingegaan op de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het terrein. De Belgische officiële ontwikkelingshulp in de huidige budgettaire context, de geografische programma’s en de humanitaire hulp worden hier voorgesteld.

Een actueel overzicht van de Millenniumdoelen en meer bepaald een overzicht van de Belgische bijdragen in ‘de strijd tegen armoede en honger’ (MDG 1) en het streefdoel ‘basisonderwijs voor iedereen’ (MDG 2) worden uiteengezet in deel III.

Het Jaarverslag 2013 kan hierNo label found for: as_externallink.alttag gedownload worden. Samenvattingen kunnen gratis aangevraagd worden via dit formulierNo label found for: as_externallink.alttag.