Dimensie 3 wordt Glo.be! Voor een duurzame wereld

Datum: 30 april 2014

Glo.be

De wereld is volop in verandering, landen die vroeger arm waren groeien uit tot grote mogendheden, de ‘Derde’ Wereld bestaat niet meer… Daarom verandert Dimensie 3 van naam en ruimt het plaats voor Glo.be! Glo.be wijst op een globale visie, die rekening houdt met de complexiteit van onze wereld, met zijn globalisering en onderlinge afhankelijkheid, met zijn goede en slechte kanten: communicatie, een veel sneller verkeer van producten, kennis en personen, maar ook vervuiling, klimaatverandering, grotere sociale ongelijkheid en instabiliteit… Een wereld die duurzaam moet zijn om te blijven voortbestaan, zowel in het zuidelijk halfrond als in het noordelijk. Een wereld waarin het kleine België en ieder van ons zijn rol te spelen heeft.

Omdat de wereld verandert, heeft ook de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich aangepast. De begunstigden zijn partners geworden, en de Millenniumdoelen die diverse thema’s voor armoedebestrijding afbakenen worden ‘duurzaam’. Een woord dat al vaak gebruikt en misbruikt werd voor velerlei doeleinden, maar dat in zijn ware betekenis meer dan waar ook zijn plaats vindt in de ontwikkelingssamenwerking. Want de notie ‘duurzame ontwikkeling’ omvat niet alleen de economie, maar ook sociale en milieuaspecten die onmisbaar zijn voor de lange termijn. En tevens van belang zijn voor de ontwikkelingssamenwerking.

Duurzaamheid houdt ook in dat we zorgzamer met het milieu omspringen. Papier wordt geleidelijk vervangen door digitaal, en dus bereidt ook Glo.be zich stilaan voor op het digitale tijdperk. Daarom zijn we blij u binnekort onze vernieuwde website voor te stellen met allerlei nieuwigheden. Glo.be kan voortaan ook gelezen worden op iPad en Android.

Lees het laatste nummer...No label found for: as_externallink.alttag