Meten is weten, weten is kunnen

Datum: 30 april 2014

Seminarie over impactevaluatie van ontwikkelingssamenwerking

Een volle zaal in het Egmontpaleis afgelopen 27  maart voor het seminarie over impactevaluatie van ontwikkelingssamenwerking, georganiseerd door de Dienst Bijzondere Evaluatie van Internationale Samenwerking (DBE)No label found for: as_externallink.alttag, de Société wallonne de l’Evaluation et de la Prospective (SWEP)No label found for: as_externallink.alttag en het Vlaams Evaluatieplatform (VEP)No label found for: as_externallink.alttag. Meer dan 150 mensen namen deel aan deze leerrijke namiddag. Op het programma stonden praktijkgetuigenissen, cases en een paneldiscussie!

In een context waarin we meer moeten doen met minder, is het steeds crucialer om beslissingen te nemen op basis van bewijzen van wat werkt of niet. Evaluaties hebben als doelstelling om de beslissingnemers te informeren over de impact van de uitgevoerde projecten maar ook om het ontwerp (design) van toekomstige interventies te verbeteren op basis van meetbare resultaten.

Een impactevaluatie probeert specifiek de effecten van ontwikkelingsinterventies te meten, nadat ze zijn afgesloten, en te verifiëren in welke mate die effecten echt toegeschreven kunnen worden aan de geëvalueerde interventies. Dit soort evaluatie maakt het dus niet alleen mogelijk te weten of de gegeven hulp werkt, maar ook wat er te doen staat om het geheel beter te doen functioneren.

Dit seminarie sloot aan bij twee vorige seminaries (2010, 2011) die georganiseerd werden over het thema van impactevaluatie in ontwikkelingssamenwerking. Een ervan focuste op kwalitatieve methodes, de andere op kwantitatieve.

Howard White (Directeur van International Initiative for Impact Evaluation - 3ieNo label found for: as_externallink.alttag) heeft een zeer levendige voordracht gegeven vol concrete voorbeelden over Theory Based Evaluation (TBE). Deze techniek probeert de “theory of change” (= “de theoretische stappen naar de gewilde verandering” ofwel resultatenketen) te reconstrueren waarop de interventie wordt gebaseerd. Vóór men een project aanvangt, is het inderdaad belangrijk om te weten waarom men het doet en wat men wil veranderen. Men ontwerpt een scenario waarin men van een huidige onbevredigende naar een toekomstige bevredigende toestand zal kunnen overgaan. Een impactevaluatie die TBE gebruikt zal dus de causale resultatenketen afpellen, de effecten van de interventie meten en al dan niet de link tussen de verandering(en) en de ingevoerde interventie leggen.

Het studiebureau Aide à la Décision économique (ADE)No label found for: as_externallink.alttag heeft daarna twee cases (Senegal en DR Congo) gepresenteerd waarin het TBE toepaste in het kader van een recent uitgevoerde evaluatie voor de DBE.

Voor meer info, contacteer Jacqueline Liénard (jacqueline.lienard@diplobel.fed.be – 02 501 44 79).

Documenten