20 jaar na de International Conference on Population & Development

Datum: 11 april 2014

Naar aanleiding van Wereldgezondheidsdag op 7 april ll. organiseerde de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) een conferentie met als thema de twintigste verjaardag van de Internationale conferentie over bevolking en ontwikkeling die in 1994 plaats had in Caïro. Deze conferentie van 1994 mondde uit in een akkoord dat 176 landen hebben ondertekend en dat drie grote doelstellingen had: kindersterfte en moedersterfte verminderen, universele toegang tot onderwijs (meer bepaald voor meisjes) en universele toegang tot reproductieve gezondheidszorg (vóór 2015).

Vorige maandag, na een presentatie door Peter Moors (directeur-generaal DGD), stelde mevr. Carreras (Amnesty International) het wetgevend aspect van de seksuele en reproductieve rechten voor, terwijl mevr. Van Overloop (Artsen Zonder Grenzen) het had over de operationele benaderingen om de reproductieve gezondheid in de zogenaamde ‘kwetsbare’ landen te verzekeren. Voorafgaand aan het debat, dat werd voorgezeten door dhr. Degomme (International Centre for Reproductive Health), stelde dhr. Ronse (DGD) de uitdagingen voor die seksuele en reproductieve gezondheid en rechten vertegenwoordigen als transversale thema’s op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en benadrukte hij dat de ondersteuning voor gezondheid en onderwijs de belangrijkste hefbomen blijven om moedersterfte, zwangerschappen op jonge leeftijd en onbeveiligde abortussen terug te dringen. Mevr. Depoortere verwees kort naar de voornaamste resultaten van het recent onderzoekNo label found for: as_externallink.alttag door het Instituut voor Tropische Geneeskunde naar het beleid en de uitvoering op het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Tijdens de discussie werd gewezen op de rol en de verbintenissen van de staat en werd uitgelegd hoe een institutionele geldschieter als België deze thema’s ter sprake kan brengen in de partnerlanden; in dit opzicht is de politieke dialoog een zeer belangrijk instrument. Een tweede belangrijk besluit had betrekking op de bijzondere aandacht die men moet hebben voor de adolescenten (leeftijdsgroep van 10 tot 24 jaar), bij wie er een echte kloof bestaat op het vlak van de toegang tot seksuele voorlichting en reproductieve gezondheidszorg. 

De dag werd besloten met een mededeling door mevr. Gigante in naam van minister van Ontwikkelingssamenwerking Labille. Ze herinnerde eraan dat ‘gezondheid voor allen en de universele dekking van de gezondheidszorg essentiële factoren zijn voor de ontwikkeling van het individu en van de samenleving in haar geheel’. Voor de minister dragen vele partners van grote kwaliteit elke dag bij om de solidaire toegang tot gezondheidszorg voor allen en gezondere leefomstandigheden te bevorderen. Zo versterken ze meer bepaald de seksuele en reproductieve gezondheid en helpen ze ziekten te bestrijden. De prioriteiten die naar voren komen uit het rapport voor de Commissie Bevolking en Ontwikkeling zijn dus ook prioriteiten voor onze ontwikkelingssamenwerking, i.e. ‘geweld tegen vrouwen en meisjes bestrijden, alsook alle vormen van discriminatie op het vlak van seksualiteit en reproductie’.