België ontvangt 4de EU-Afrikatop

Datum: 09 april 2014

EU-Africa Top

Onder het motto ‘Investeren in Mensen, Welvaart en Vrede’ had op 2 en 3 april 2014 de 4de EU-Afrikatop plaats in Brussel. Deze ontmoeting tussen staatshoofden van de EU en Afrika wordt elke drie jaar georganiseerd om de banden tussen beide continenten nauwer aan te halen.

Het thema Vrede en Veiligheid liep als een rode draad doorheen de bijeenkomst. De meeste Afrikaanse landen toonden zich dankbaar voor de inzet van de EU en/of haar lidstaten bij de bestrijding van conflicthaarden, al klonken er ook enkele dissonante stemmen.

Het tweede thema Ontwikkeling en Welvaart was nauw verweven met Vrede en Veiligheid: geen vrede zonder ontwikkeling, maar ook geen ontwikkeling zonder vrede. De grootste noden voor ontwikkeling in Afrika bleken infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg, maar ook de hervorming van de landbouwsector. Afrika verandert snel. De economische groei biedt niet alleen kansen maar houdt ook risico’s in zoals toenemende ongelijkheid.

Onder het thema Mensen kwam een brede waaier van onderwerpen aan bod: migratie, mensenrechten, de bevolkingsgroei, de jeugdwerkloosheid, het gezondheidssysteem…. Voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad hield een pleidooi voor een constructieve dialoog over migratie om menselijke tragedies te vermijden. Ook de EPA’s (Economische Partnerschapsakkoorden) kwamen ter sprake. Ze kunnen de basis leggen voor een gemeenschappelijke markt en de politieke en economische integratie van Afrika en de EU bevorderen. De EPA’s zouden vóór oktober 2014 kunnen afgerond zijn.

De EU-Afrikatoppen blijven een nuttige ontmoetingsplaats tussen Afrika en de EU binnen een wereld die volop in verandering is. Beide kunnen veel voor elkaar betekenen, en dat binnen een partnerschap van gelijken dat verder gaat dan louter historische banden.