Een betere toekomst voor de bevolking van Congo, Rwanda en Burundi

Datum: 28 februari 2014

Andris Piebalgs & Jean-Pascal Labille
© europa.eu

Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Jean-Pascal Labille, en Europees Commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs, zullen van 3 tot 6 maart op werkmissie zijn in de Democratische Republiek Congo.

De missie draait in de eerste plaats rond het herstel van rust en orde en de duurzame heropbouw van het Grote Merengebied, en de rol die de Europese partners daarin kunnen spelen. Het hele gebied is immers lange tijd een terrein van strijd en plunderingen geweest, waardoor de burgers massaal naar de buurlanden trokken. Maar vandaag kan de heropbouw beginnen om zo een terugkeer naar stabiliteit te verzekeren. Het doel is duidelijk: aantonen dat vrede zoveel meer perspectieven biedt dan oorlog en werk creëren voor de gedemobiliseerde mensen. België is hier nauw bij betrokken: ons land zet zich momenteel in om de internationale gemeenschap, en in de eerste plaats de Europese Unie, bewust te maken van de nood aan een gerichte en gecoördineerde interventie.

In het kader van deze missie zijn tal van ontmoetingen gepland, meer bepaald met de plaatselijke gemeenschap en politieke actoren. Ook zullen er verschillende bezoeken op het terrein plaatsvinden. Zo is een ontmoeting gepland met jongeren uit Anderlecht en Dinant die meedoen met het initiatief ‘Move with Africa’ dat werd gelanceerd door de Franstalige krant La Libre en wordt gesteund door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Voor de leerlingen de gelegenheid bij uitstek om een overzicht te geven van hun voorbije week in Rwanda en hun activiteiten in het kader van projecten die worden geleid door de Belgische ngo’s Entraide et Fraternité en Dierenartsen zonder Grenzen.

Lees ook: “België engageert zich”, Dimensie 3, januari-februari 2014 (PDF, 147.95 Kb)