Generieke Vorming Civiele Crisisbeheersing - BGT – Oproep voor kandidaten

Datum: 30 januari 2014

In het kader van het GVDB voert de EU sinds 2003 civiele crisisbeheersingsmissies (CCM)uit in diverse onstabiele of crisisgebieden in verschillende continenten. Momenteel zijn er 16 EU-missies ongoing waarbij ongeveer 50 Belgen als civiel personeel ontplooid zijn.

Voor deze missies zoekt de EU voornamelijk civiele experten inzake justitie (magistraten en rechters), politie en administratie (1). Daarom organiseert België twee keer per jaar op nationaal niveau een training (BGT) die integraal deel uitmaakt van het trainingsbeleid van de EU om de Europese civiele capaciteit voor de GVDB missies te ondersteunen.

Deze integrale training, gezamenlijk georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken en het Egmont Instituut, met de steun van de Belgische Federale Politie en het Ministerie van Justitie, is bedoeld om de Belgische pool van civiele experten te versterken die gedetacheerd zullen worden indien ze geselecteerd zijn voor een missie.
Deze cursus behandelt de voornaamste aspecten van de civiele crisisbeheersing en missie-omstandigheden. Zo biedt het een ‘toolbox’ aan voor de deelnemer om gemakkelijker zijn/haar job te kunnen uitoefenen en om meer operationeel te kunnen werken eens ontplooid in een missie.

De training gebeurt in het Engels, aangezien de meeste GVDB-missies Engels als voertaal gebruiken. Daarom zal een taaltest georganiseerd worden als onderdeel van de selectie.

Elke kandidaat moet bereid zijn om minimum 1 jaar (2) ontplooid te worden.

De volgende training zal plaatsvinden van 14 april tot 25 april 2014 in Brussel.

Personen geïnteresseerd in een functie binnen de categorie administratie worden gevraagd hun CV en motivatiebrief te sturen naar: x.vanlauwe@egmontinstitute.be én cedric.leherte@diplobel.fed.be, ten laatste tegen 15 februari 2014.

 

(1)  waaronder  politiek-economische en sociale wetenschappen, recht/mensenrechten, communicatie/journalistiek, publieke administratie, financieel beheer/boekhouding, logistiek/bevoorrading, informatietechnologie, medisch personeel.
(2)  Voor de beschikbare jobs in GVDB-missies: zie http://consilium.europa.eu/eeas/security-defence/posts-available-csdp-missions?lang=enNo label found for: as_externallink.alttag)