35.635 handtekeningen als steun voor onderwijs in noodsituaties

Datum: 24 januari 2014

35.635 handtekeningen als steun voor onderwijs in noodsituaties

Overal ter wereld hebben kinderen dezelfde wens: naar school gaan. Een jaar voor de deadline van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen, gaan 57 miljoen kinderen nog altijd niet naar school en leven 28 miljoen van hen in een conflictland. Onderwijs is te belangrijk om zomaar ‘on hold’ te worden gezet, vooral tijdens en na een conflict of humanitaire crisis. Een hele uitdaging dus voor de ontwikkelingsactoren om het onderwijs in die landen weer op de rails te krijgen. Daarom overhandigde UNICEF België een petitie aan Jean-Pascal Labille, minister van Ontwikkelingssamenwerking, om het onderwijs ook in noodsituaties te blijven ondersteunen.

Dat België veel belang hecht aan onderwijs blijkt ook uit prioritaire plaats die de sector bekleedt in de wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Op 7 maart 2013 vond in Brussel een conferentie over ‘Onderwijs in humanitaire nood- en conflictsituaties’ plaats en de minister van Ontwikkelingssamenwerking nam op 23 september vorig jaar in New York deel aan het side-event ‘Education cannot wait: Call to action’.

Volgens minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille kan een crisis of conflict ernstige gevolgen hebben voor de scholing van de allerarmsten en de meest kwetsbaren. Maar zonder onderwijs is er geen ontwikkeling en geen harmonieuze samenleving. Onderwijs moet dus zo snel mogelijk, bij het begin van het wederopbouwproces, worden ondersteund. Deze sector verdient bijzondere aandacht in het kader van de humanitaire hulpverlening.

35.635 handtekeningen als steun voor onderwijs in noodsituaties

De petitie is het sluitstuk van de campagne ‘Leren (over)leven’, die drie jaar geleden door UNICEF België werd opgestart. Met die campagne wilde UNICEF België in de verf zetten dat alle kinderen het recht hebben om naar school te gaan en vooral die kinderen die leven in een land dat getroffen werd door een conflict of natuurramp. Met haar petitie wilde de organisatie in het bijzonder aandacht vragen voor onderwijs in noodsituaties (www.unicef.be/nl/page/teken-voor-meer-scholen-noodsituatiesNo label found for: as_externallink.alttag). 

Na afloop van een vergadering van experts inzake onderwijs in noodsituaties die door het kabinet van de minister werd georganiseerd, overhandigde Yves Willemot, algemeen directeur van UNICEF België, aan de vertegenwoordigers een symbolische montage van alle handtekeningen die de voorbije 3 jaar werden verzameld, gemaakt door de leerlingen van de basisschool van Châtelet. De heer Willemot licht toe: "35.635 burgers hebben onze petitie ondertekend en vragen de minister van Ontwikkelingssamenwerking om alles in het werk te stellen om meer aandacht en meer middelen te besteden aan onderwijs in noodsituaties." Een oproep die bij de minister niet in dovemansoren is gevallen. Hij engageerde zich in naam van België om de Belgische inspanningen in dit domein voor te zetten via de internationale samenwerking en humanitaire hulpverlening.