Didier Reynders tevreden met akkoord Wereldhandelsorganisatie in Bali

Datum: 09 december 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden met het resultaat van de negende ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Bali. Het bereikte akkoord is een belangrijke stap voorwaarts voor het wereldwijde handelssysteem. Een aantal maatregelen in het akkoord bevorderen de integratie van de minst ontwikkelde landen in de internationale handel. Ze spelen ook in op het verzoek van die landen om de voedselzekerheid van de plattelands- en stadsbewoners te waarborgen. Het akkoord opent de weg naar minder administratieve verplichtingen bij de in- en de uitvoer van goederen. Dat zal de internationale handel voort stimuleren en de ontwikkelingslanden helpen. Onze bedrijven zullen mee van die impuls kunnen genieten.
 
Het akkoord bevestigt de centrale rol van de Wereldhandelsorganisatie om internationale handelsregels uit te werken. De gekozen weg naar meer inclusieve, rechtvaardige en transparante multilaterale regels volgt de prioriteiten van ons land.
 
Didier Reynders hoopt dat met dit evenwichtige akkoord de besprekingen van de Doha-ontwikkelingsagenda kunnen worden hernomen, zodat de beloften voor verdere liberalisering van de wereldhandel kunnen worden ingewilligd.