BIO verwelkomt nieuwe wet

Datum: 06 december 2013

Op 5 december heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een nieuwe wet goedgekeurd ter wijziging van de Wet van 2001 tot oprichting van BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden. BIO is verheugd over de nieuwe wet, waarin BIO de referentie wordt binnen de Ontwikkelingssamenwerking inzake de financiering van de lokale privésector.

De ontwikkeling van een sterke privésector is een belangrijke pijler voor globale, significante en duurzame verbeteringen in de levensomstandigheden van de lokale bevolking.

De nieuwe wet erkent dat BIO, een instelling voor ontwikkelingsfinanciering, het instrument is voor de steun aan de privésector in ontwikkelingslanden. De hervorming vormt deel van het moderniseringsproces van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

De nieuwe wet bevestigt BIO’s specifieke missie om de lokale micro, kleine en middelgrote ondernemingen te steunen, als hoeksteen van een duurzame socio-economische ontwikkeling. BIO is enthousiast over de uitbreiding van haar mandaat naar nieuwe sociale en solidaire sectoren, alsook over de geografische toespitsing op een vijftigtal landen, waarbij vanaf nu ook landen met een gemiddeld inkomen, hogere schijf, in aanmerking komen voor financiering.

BIO zal bij zijn financieringsbeleid en procedures uiteraard de beperkingen opnemen, zoals voorzien in de wet, omtrent investeringen in of via staten die beschouwd worden als niet transparant of landen met beperkte of onbestaande belastingwetgeving.

Verder is BIO blij dat de nieuwe wet haar rol erkent als een van de centrale instrumenten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en apprecieert het belang dat gehecht wordt aan een betere coherentie en samenwerking tussen de Belgische actoren in de sector, met elk hun eigen specifieke taken.

Wat de relatie tussen BIO en het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking betreft, voorziet de nieuwe wet dat de jaarlijkse conventies vervangen worden door vijfjarige beheerscontracten. BIO is van mening dat deze contracten zullen leiden tot een focus op te behalen doelstellingen en resultaten, en haar in staat zullen stellen om te kunnen werken met maximale doeltreffendheid en efficiëntie. De Belgische Staat en BIO zijn al gestart met het opstellen van een eerste beheerscontract voor de periode 2014-2018.

Naast deze nieuwe wet zal BIO ook rekening houden met de resultaten en aanbevelingen van de 2de fase van de Speciale Evaluatie, die haar terrein- activiteiten betreft, die momenteel wordt afgerond. Dit op dezelfde manier als er rekening is gehouden met de aanbevelingen geformuleerd in de 1ste fase van de evaluatie (institutionele evaluatie) die eind 2012 verscheen.

Voor meer informatie: www.bio-invest.beNo label found for: as_externallink.alttag of neem contact op met de communicatiedienst: Lotje De Ridder - lotje.deridder@bio-invest.be of 02/778.99.60

Link naar het verslag van de 1ste fase van de evaluatie van de Bijzondere Evaluator: http://www.bio-invest.be/nl/component/news/news/61.htmlNo label found for: as_externallink.alttag
Download het jaarverslag 2012 op de websiteNo label found for: as_externallink.alttag.