Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten: een universele agenda voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling

Datum: 21 oktober 2013

Strategische overleg tussen de Belgische overheid en het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA)

“Het is tijd dat de internationale gemeenschap haar engagement voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten herbevestigt.” Dit waren de openingswoorden van een publieksevenement dat vandaag in Brussel doorging over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Het evenement vond plaats ter gelegenheid van het tweejaarlijkse strategische overleg tussen de Belgische overheid en het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) en richtte zich op de toekomstige agenda van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. De discussie spitste zich toe op het belang van het versterken van de positie van vrouwen en op de noodzaak om zich te richten op jongeren.

Terwijl de wereld goed op weg is om een halvering van de extreme armoede tegen 2015 te bereiken, blijft de vooruitgang van Millennium Ontwikkelingsdoelstelling 5 (verbeteren van de gezondheid van moeders en het bereiken van universele toegang tot reproductieve gezondheid en gezinsplanning) problematisch. In het Zuiden hebben er nog steeds 222 miljoen vrouwen die hun zwangerschap willen vertragen of voorkomen geen toegang tot een effectieve methode van gezinsplanning. In 2012 waren er 80 miljoen ongewenste zwangerschappen waarvan naar schatting 21,6 miljoen, vooral in ontwikkelingslanden, eindigden met een onveilige abortus. Dit vormde de doodsoorzaak van 47.000 vrouwen en adolescente meisjes - 13 % van alle moedersterfte. Vooral adolescente meisjes lopen een verhoogd risico. Zij kunnen minder vaak kiezen om al dan niet zwanger te worden en hebben moeilijker toegang tot gezinsplanning. Wereldwijd zijn er 6,1 miljoen ongewenste zwangerschappen per jaar onder de 15- tot 19-jarigen in Afrika, wat leidt tot naar schatting 1.400.000 onveilige abortussen. De helft van alle gevallen van moedersterfte door onveilige abortus vindt plaats bij vrouwen onder de 25 jaar.

De Belgische overheid is een belangrijke partner van UNFPA ter ondersteuning van haar mandaat voor een wereld waar elke zwangerschap gewenst is, elke geboorte veilig en waar elke jongere zich volledig kan ontplooien. Met Belgische steun stelt UNFPA zich tot doel om universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg te bereiken, reproductieve rechten te bevorderen, moedersterfte te bestrijden en de vooruitgang van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen te versnellen. UNFPA richt zich verder op het verbeteren van het leven van jongeren en van vrouwen door te pleiten voor mensenrechten en gendergelijkheid en door het bevorderen van het begrip van bevolkingsdynamieken.

Als deel van haar multilaterale hulp droeg België in 2012 en 2013 meer dan 6 miljoen EUR per jaar bij aan UNFPA, vooral via ‘core financing’. Dit beleid om bij te dragen aan de algemene middelen van multilaterale ontwikkelingsagentschappen verhoogt de voorspelbaarheid en stabiliteit van financiering en verbetert daarom de hulpdoeltreffendheid. Het feit dat België de 14e grootste donor is van UNFPA bevestigt het belang dat de Belgische overheid hecht aan de UNFPA agenda van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Naast deze bijdrage aan de algemene middelen financiert België ook UNFPA in haar strijd tegen fistels en voor het bevorderen van de gezondheid van moeders in Burundi voor bijna 400.000 EUR per jaar gedurende drie jaar. In 2013 besliste België ook om UNFPA te ondersteunen bij het versterken van seksuele en reproductieve gezondheidszorg in humanitaire interventies voor meer dan 500.000 EUR.

Eerder vandaag bezocht een delegatie van UNFPA Brussel om met de Belgische ontwikkelingsadministratie te overleggen hoe de strategische relatie tussen België en UNFPA versterkt kan worden. Dergelijk overleg vindt elke twee jaar plaats.

“België en UNFPA zullen blijven aandringen op een ambitieuze en vooruitstrevende globale agenda voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Het is tijd om leiderschap te tonen” waren de slotbemerkingen van de Belgische overheid.

Strategische overleg tussen de Belgische overheid en het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA)