Didier Reynders ontmoet Russische collega Sergej Lavrov

Datum: 15 oktober 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders ontmoette vandaag zijn Russische collega Sergej Lavrov, die een dagbezoek bracht aan ons land in het kader van de Belgisch-Russische relaties.
 
De twee ministers benadrukten dat de relaties tussen de landen uitstekend zijn. Ze zijn vastbesloten om binnenkort een driejaarlijks Russisch-Belgisch actieplan te ondertekenen. Ze spraken over de gemengde commissie van Rusland met de Belgisch-Luxemburgse Unie, die in november in Brussel zal bijeenkomen.
 
De twee ministers overliepen vervolgens de internationale thema's: de relaties van de Europese Unie met Rusland, Het EU Oostelijke Nabuurschap, Iran en de situatie in Syrië, zowel op diplomatiek als op humanitair vlak. Mensenrechten werden ook aangekaart: het statuut van niet-gouvernementele organisaties en holebi-rechten. Ten slotte werd de inbeslagneming van Arctic Sunrise ook besproken.
 
Op het Egmont Instituut, de denktank van de Belgische diplomatie, gaf Sergej Lavrov een voordracht voor een publiek van ongeveer 500 personen over “de rol van Europa in een periode van verandering”. Na zijn toespraak had een debat plaats waarin hij het belang van het internationale recht en van het VN-kader benadrukte. Dat zijn ook sleutelprincipes voor het Belgische buitenlandse beleid.