Didier Reynders ondertekent intentieprotocol voor organisatie Europalia Turkije in 2015

Datum: 02 oktober 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders ondertekende vandaag in het Egmontpaleis met de Turkse minister voor Europese aangelegenheden Egemen BAGIS het intentieprotocol voor de organisatie van Europalia Turkije in 2015.

De raad van bestuur van Europalia besliste op 23 mei 2013 om Turkije te kiezen als gastland voor het festival 2015-2016. Na Rusland, China, Brazilië en India, zal Turkije vanaf de herfst van 2015 gedurende enkele maanden in de kijker worden gezet in verschillende steden en gemeenten in België.

Europalia heeft in 2015 ook een aantal verjaardagen te vieren. Zo zal Europalia in 2015 zijn 25ste festival aan het Europese publiek voorstellen en viert het zijn 45-jarige bestaan. Gedurende al deze jaren was het doel van Europalia om culturen van Europese en recent ook Aziatische landen aan een breed publiek voor te stellen.

Turkije is kandidaat voor de toetreding tot de EU en is een land waar vele culturen elkaar kruisen. Het is dan ook de ideale keuze om deze verjaardagen te vieren. De tentoonstelling is een gelegenheid om de banden met de Turkse gemeenschap in België en in andere landen aan te halen en om aan het Belgische en internationale publiek de kans te geven om de culturele rijkdom van het land te ontdekken.