Didier Reynders over de inbeslagname van Belgische sportduiven in China

Datum: 28 september 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders verklaart dat de Belgische ambassade in Peking bemiddelt voor de vrijgave van ongeveer 1200 duiven die in China nog altijd in beslag zijn na een geschil over de betaling van douanerechten. De Chinese overheid liet al ongeveer 400 duiven vrij na betaling van een borgsom door de betrokken partijen.

Minister Reynders preciseert dat de bemiddeling geen inmenging betekent in de gerechtelijke procedures die in China en in België werden gestart.