België dient bij VN tussentijds rapport in het kader van UPR in

Datum: 24 september 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden dat België zijn tussentijds rapport heeft ingediend bij het VN-secretariaat in Genève in het kader van het Universeel Periodiek Onderzoek (UPR).

Het UPR is een initiatief van de Mensenrechtenraad, waarbij landen elkaars mensenrechtensituatie evalueren via vragen en aanbevelingen. In mei 2011 aanvaardde België in het kader van haar UPR 88 aanbevelingen over mensenrechtenkwesties in ons land. Daarbij engageerde België zich er vrijwillig toe om in september 2013 een tussentijds rapport in te dienen over de follow-up van deze aanbevelingen.

Het rapport werd op 20 september aan het VN-secretariaat in Genève bezorgd. Het is een overzichtstabel, waaraan de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen hebben meegewerkt. Het maatschappelijke middenveld heeft een ontwerp van het rapport kunnen raadplegen.

Het rapport geeft niet alleen een overzicht van de verwezenlijkingen, maar ook van de domeinen waar er nog werk aan de winkel is. Zo weten alle betrokkenen waarvoor ze zich moeten blijven inzetten met het oog op het nieuwe UPR van België, dat begin 2016 zal plaatsvinden.

Het volledige rapport kan worden geraadpleegd:
http://diplomatie.belgium.be/en/binaries/BE_UPR-Rapport_mi_parcours_sept_2013_tcm312-233038.pdfNo label found for: as_externallink.alttag