Paspoorten uitgereikt aan leden van koninlijke familie

Datum: 24 september 2013

Buitenlandse Zaken herinnert eraan dat een paspoort een reisdocument is en geen identiteitsbewijs.

De administratieve praktijk om gewone paspoorten met schuilnamen uit te reiken aan de koninklijke familie stamt uit de tijd van koning Leopold II en werd al meer dan honderd jaar regelmatig toegepast. De huidige minister van Buitenlandse Zaken is nooit van deze administratieve praktijk op de hoogte gebracht.

Het zijn geen valse paspoorten, maar authentieke paspoorten waarin een schuilnaam wordt gebruikt.

Het doel van deze praktijk is om de privacy en veiligheid van de koninklijke familie te beschermen. Bovendien worden die gewone paspoorten met een schuilnaam alleen voor privéreizen gebruikt.

Buitenlandse Zaken herinnert eraan dat de officiële naam van de leden van de koninklijke familie volgens het rijksregister is beperkt tot hun voornaam en titel. Deze officiële naam wordt wel op hun diplomatiek paspoort vermeld. Deze naam maakt het bijzonder moeilijk om discreet privé te reizen.

Buitenlandse Zaken zegt dat de gebruikers van deze paspoorten geen bedrog plegen.

Als de leden van de koninklijke familie op dienstreis zijn, spreekt het voor zich dat Buitenlandse Zaken hun een diplomatiek paspoort met hun naam en titel verstrekt volgens de regels die van toepassing zijn.

Wat de verstrekking van gewone paspoorten onder een schuilnaam voor privéreizen betreft, beschikt Buitenlandse Zaken voor elk geval over een gedetailleerd en gedocumenteerd dossier.