Didier Reynders reikt ereteken uit aan zijn Poolse collega Radoslaw Sikorski

Datum: 04 september 2013

Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders reikte op 4 september 2013 het ereteken van Grootofficier in de Kroonorde uit aan de heer Radoslaw Sikorski, sinds 2007 minister van Buitenlandse Zaken van Polen.

Minister Reynders zei dat de Belgische autoriteiten zo hun waardering willen uitdrukken voor de bijdrage van minister Sikorski tot de ontwikkeling van de Belgisch-Poolse bilaterale betrekkingen. Hij zorgde voor een beter begrip van elkaars standpunten en een ruimer draagvlak voor gemeenschappelijke acties.

Tijdens de uitreikingsceremonie op het kasteel van Hertoginnedal toonde minister Reynders zich verheugd over de rol van de Poolse minister van Buitenlandse Zaken in EU-verband. Zo heeft hij Polen op de kaart gezet als een constructieve speler in het debat rond de toekomst van Europa.

Tijdens de werklunch na de plechtigheid werden een aantal actuele dossiers aangekaart zoals Syrië, het Oostelijk Partnerschap, de ontwikkeling van de Europese Dienst voor Extern Optreden en de uitbouw van het Gemeenschappelijk Veiligheids-en Defensiebeleid.

Minister Reynders benadrukte dat België en Polen nauw zullen blijven samenwerken rond Europese en internationale thema’s. Daarnaast blijft de verdieping van de bilaterale politieke en economische relaties een belangrijke doelstelling voor beide landen.