Bezoek aan Kenia: twee leningen ondertekend en ontmoeting met de vice-president

Datum: 21 augustus 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft tijdens een officieel bezoek aan Kenia twee ontwerp leningen van staat tot staat getekend tussen België en Kenia voor een totaal bedrag van ongeveer 27 miljoen euro.

Het eerste project zal worden uitgevoerd door de Belgische firma Soulco. Het gaat over de tweede fase om de counties uit te rusten met apparatuur en om ze onderling te verbinden. De counties zijn de administratieve entiteiten die werden gecreëerd door de nieuwe grondwet. Hierdoor komt het bestuur dichter bij de burger. Dit is één van de belangrijkste aspecten van de versterking van het bestuur in Kenia.

Het tweede project richt zich op infrastructuur voor elektrificatie op het platteland. Dit komt ten gunste van de industrie en de lokale landbouw. CG Holdings is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. Minister Reynders bezocht de eerste fase die reeds uitgevoerd werd. Dit maakte hem hem het belang ervan duidelijk voor de lokale economie.

België is met Finexpo zeer actief in Kenia in het domein van concessionele leningen. Verschillende projecten werden gerealiseerd in zeer diverse sectoren zoals energie, gezondheid, onderwijs en telecommunicatie. Andere projecten zijn nog in bespreking en kunnen snel beklonken worden. Eén ervan heeft betrekking op de versterking van de brandweer, een sector die broodnodig is wat de recente brand op de luchthaven in Nairobi aantoonde.

Didier Reynders ontmoette ook de vice-president van Kenia, William Ruto.
Samen verwelkomden ze de uitstekende bilaterale relaties tussen België en Kenia. Ze bespraken ook de versterking ervan, vooral op het vlak van handel en investeringen. Onderhandelingen kunnen binnenkort starten over een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en over een overeenkomst voor de bescherming en bevordering van investeringen. Een handelsmissie over internationale financiële instellingen onder leiding van het Vlaamse Investment and Trade zal Kenia in november bezoeken. De vice-voorzitter bedankte België voor de gift van een schip voor maritiem onderzoek. Hiermee kan het beheer van de mariene rijkdommen van Kenia verbeterd worden.

William Ruto en Didier Reynders bespraken ook de situatie in de verschillende
landen in de regio. Minister Reynders reisde rechtstreeks uit de Democratische Republiek Congo. Hij gaf zijn mening over het vredesproces en de stabilisatie in Oost-Congo en over de uitvoering van de Addis Abeba overeenkomst. Kenia was onlangs gastheer van de top van de internationale conferentie over de Grote Meren. Het is bereid om de inspanningen in de regio verder te blijven ondersteunen.

Didier Reynders is tevreden met de inspanningen die Kenia doet voor Somalië door zijn deelname aan de vredesmissie AMISOM. België en Kenia benadrukten het belang van de conferentie die in september in Brussel wordt georganiseerd. Zij roepen op tot een Somalische vertegenwoordiging die zo inclusief mogelijk is, met een belangrijke deelname van de verschillende regio's van Somalië. Dialoog en nationale eenheid zijn essentieel voor de stabilisering op lange termijn van het land.

Ze bespraken ten slotte de situatie in Zuid-Soedan. Beide ministers hopen dat het politiek akkoord tussen de regering van Soedan en Zuid-Soedan dat werd gefaciliteerd door Kenia, in zijn geheel kan worden uitgevoerd.